Jak duża instalacja fotowoltaiczna jest Ci potrzebna?

solar energia, fotowoltaika

Ile paneli fotowoltaicznych zainstalować? Jak prawidłowo dobrać moc instalacji, aby pokrywała zapotrzebowanie domu i jego mieszkańców?

Zdecydowałeś się na założenie instalacji fotowoltaicznej? Zanim zamontujesz mini-elektrownię w swoim domu, musisz dobrać odpowiednią moc systemu.

Fotowoltaika na Twoją miarę

W gospodarstwach domowych moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dobrana tak, aby energia wyprodukowana przez rok nie przekraczała rocznego zużycia prądu. Przewymiarowanie instalacji jest nieopłacalne z uwagi na brak możliwości odsprzedania nadmiaru energii (w systemach bilansowania rocznego dla osób prywatnych).

Jak dobrać odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej?

Proces doboru odpowiedniej mocy fotowoltaiki powinniśmy rozpocząć od określenia średniego rocznego zużycia prądu (w kWh). Znając ten parametr, będziemy mogli oszacować wielkość instalacji fotowoltaicznej, a także orientacyjny okres zwrotu inwestycji.

Określając średnie zużycie prądu, ważnym jest, aby wziąć pod uwagę dłuższy okres. Dzięki temu wyeliminujemy możliwość pominięcia czynników związanych z porą roku i zmianami pogodowymi. Przy wyliczeniach warto mieć również na uwadze najbliższe plany dotyczące wzrostu zapotrzebowania, które może wynikać np. ze zmiany sposobu ogrzewania lub zamontowania nowych, energochłonnych urządzeń.

Orientacyjnie możemy przyjąć, że instalacja fotowoltaiczna z 1 kWp mocy generuje ok. 1000 kWh energii elektrycznej rocznie.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli rachunki wskazują, że zużywasz rocznie 3500 kWh, Twoja instalacja fotowoltaiczna nie powinna mieć większej mocy, niż 3,5 kWp.

Warto powierzyć dopasowanie wielkości instalacji fotowoltaicznej oraz mocy paneli do indywidualnych potrzeb specjalistom, którzy wezmą pod uwagę nie tylko podsumowanie rocznych rachunków, ale także takie parametry, jak rodzaj dachu czy też kierunek i kąt padania promieni słonecznych.