Trzecia edycja ?Mój Prąd?. Czy Polacy są zainteresowani programem?

solar energia, mój prąd 4.0, fotowoltaika

Program Mój Prąd już po raz trzeci pozwala Polakom skorzystać z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych. Program każdego roku cieszy się ogromną popularnością. Sprawdzamy, jakim zainteresowaniem cieszy się edycja 3.0. 

Słowem wstępu: Czym jest program Mój Prąd 3.0?

Mój Prąd to program, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby wytwarzające energię na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową. Program obejmuje instalacje generujące moc elektryczną od 2kW do 10 kW, które służą w zaspokajaniu potrzeb energetycznych istniejących budynków mieszkalnych.

Popularność trzeciej edycji Mój Prąd

Zainteresowanie programem Mój Prąd nie maleje, mimo zmian, których dokonano w tegorocznej edycji. Maksymalną dopłatę pomniejszono z 5000 zł do 3000 zł. Mało tego, po dwóch miesiącach od rozpoczęcia trzeciej edycji programu, zainteresowanie wciąż rośnie. Tegoroczna edycja programu ?Mój Prąd? wystartowała 1 lipca, a składanie wniosków potrwa do 22 grudnia bieżącego roku. Ministerstwo Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedziało, iż wysokie zainteresowanie dofinansowaniami może skrócić czas przyjmowania wniosków do momentu wyczerpania środków. Budżet przeznaczony na tegoroczną edycję wynosi 534 000 000 zł.

Co mówią dane?

Niższe dofinansowanie nie wpłynęło na mniejszą liczbę zgłoszeń. Wręcz przeciwnie. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, temat dofinansowań wzbudził duże zainteresowanie wśród Polaków. Już po dwóch tygodniach od startu, drogą elektroniczną wysłano aż 53,5 tys. wniosków ubiegających się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Przez kolejne dwa tygodnie liczba złożonych e-wniosków wzrosła do 70 tys. W ubiegłym tygodniu liczba ta osiągnęła wynik 110 tys. złożonych dokumentów o przyznanie wsparcia. Ze względu na tak duże zainteresowanie programem, budżet przeznaczony na trzecią edycję programu jest już niemal wyczerpany. Jak podaje NFOŚiGW, budżet będzie w stanie objąć około 178 tys. mikroinstalatorów. Ze względu na ten fakt, przewiduje się, że w tym tempie środki zaplanowane do 22 grudnia zostaną wyczerpane już do połowy września bieżącego roku.

Czasu coraz mniej

Informacje płynące z NFOŚiGW mówią same za siebie. By skorzystać z dofinansowania jeszcze w tym roku, warto się pospieszyć, ponieważ budżet jest ograniczony, a liczba wnioskodawców z każdym dniem rośnie. Wszystkich zainteresowanych programem Mój Prąd zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.

Kolejne edycje?

Dla tych, którzy nie zdążą wziąć udziału w aktualnej edycji programu, mamy dobre wieści, ponieważ na rok 2022 przewidywana jest czwarta edycja programu Mój Prąd. Dlatego Zakres przyszłej edycji zakłada rozszerzenie zakresu dofinansowań. Czwarta edycja programu ma obejmować dofinansowaniem również banki energii, magazyny chłodu, magazyny ciepła, ładowarki do samochodów elektrycznych oraz systemy do zarządzania energią.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dofinansowania?
A może chcesz zbudować swoją własną elektrownię słoneczną?

Skontaktuj się z nami!

Ostatni dzwonek na dofinansowanie do fotowoltaiki dla przedsiębiorców

solar energia, fotowoltaika

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki? Nie zwlekaj! Trwa nabór składania wniosków o dofinansowanie budowy farm fotowoltaicznych. Czasu nie pozostało wiele. Wszyscy zainteresowani produkcją energii elektrycznej pozyskiwanej z promieni słonecznych powinni jak najszybciej zapoznać się z wymogami przystąpienia do konkursu.

Fotowoltaika od lat cieszy się największą popularnością wśród sposobów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W Polsce obserwujemy prężny rozwój budowy instalacji fotowoltaicznych. Z każdym rokiem padają kolejne rekordy mocy pozyskiwanej energii z fotowoltaiki, a technologii zaufali nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby prywatne stawiające na mikroinstalacje.

Popularność technologii nie tylko przyczynia się do poprawy otaczającego nas środowiska, ale również wpływa na minimalizację kosztów pozyskiwania energii elektrycznej. To, co zachęca Polaków do inwestowania w technologię fotowoltaiczną, to liczne programy pomocowe ? jednym z nich jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który wspiera inwestycje dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla przedsiębiorców

Dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw stawiających na budowę instalacji wytwarzających energię powyżej 2MWe. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy planują budowę farm fotowoltaicznych lub już w nie zainwestowali, powinni zapoznać się ze szczegółami konkursu. Dofinansowanie obejmuje nowe projekty budowy farm fotowoltaicznych, jak również przebudowy obecnych jednostek pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Wnioski o dofinansowanie przedsiębiorcy mogą składać do 28 maja 2021 r.

Dofinansowania będą udzielne zgodnie z kryteriami wyboru projektów. Preferowane będą projekty najbardziej zaawansowane w zakresie prac przygotowawczych, jak również projekty najbardziej efektywne pod kątem przewidywanych rezultatów inwestycji i jej kosztów finansowych. Za planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przyjmuje się 30 października 2021 r.

Budżet projektu

Tegoroczny budżet przeznaczony na wsparcie przedsiębiorców wynosi 80 milionów złotych. Niewykluczone jest jednak, że w trakcie trwania programu kwota ta wzrośnie. Na rządowych stronach www znajdują się informacje, iż kwota może ulec zwiększeniu w trakcie, jak i po rozstrzygnięciu konkursu. Kwota 80 milionów złotych zostanie rozdysponowana w następujący sposób:

  • 30 mln zł na projekty realizowane na terenie województwa śląskiego,    
  • 50 mln zł na projekty realizowane na terenie pozostałych województw kraju.

Dofinansowanie udziela się w formie pomocy zwrotnej. Maksymalny udział dofinansowania może wynieść 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Natomiast oferowane wsparcie przypadające na przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 15 milionów euro.

Wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na stronie rządowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 r. Dla prosumenta, rolnika, firmy

solar energia, fotowoltaika

Korzyści z użytkowania fotowoltaiki jest wiele: ekologia, niezależność finansowa i energetyczna oraz… liczne dotacje i dofinansowania, dzięki którym zmniejszamy faktyczny koszt instalacji! Kto może liczyć na dofinansowanie do fotowoltaiki?


Dofinansowanie do fotowoltaiki zachęca do inwestycji w OZE. Mogą na nie liczyć prosumenci wytwarzający energię na własne potrzeby, rolnicy i firmy. Na niektóre programy może zgłaszać wnioski już teraz, na część z nich musimy jeszcze poczekać, ponieważ zostaną wznowione w połowie 2021 roku.

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych

Mój Prąd 3.0

Jednym z popularniejszych programów skierowanych do mieszkańców Polski jest ?Mój Prąd?. Dotacje skierowane są do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby w przedziale 2-10 kW. Kandydaci do programu muszą posiadać zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację. Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, a także dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii. Kwoty dofinansowania sięgają do 5 000 zł i nie mogą przekraczać połowy kosztów instalacji fotowoltaiki.

Rozpoczęcie naboru do ?Mój Prąd 3.0?, będącego trzecią już odsłoną tego rządowego programu, zostało zapowiedziane na 1 lipca br. przez wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawła Mirowskiego. Do programu mogą zgłaszać się zarówno ci, którzy planują w najbliższym czasie zainstalować panele fotowoltaiczne, jak również prosumenci, którzy zakończyli montaż instalacji fotowoltaicznej po 31 stycznia 2020 roku.

Ulga termomodernizacyjna

Właściciele/współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga umożliwia odliczenie od podatku podstawowego wydatków poniesionych na realizację np. fotowoltaiki z montażem. Jak podaje www.podatki.gov.pl, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Czyste Powietrze

Kolejnym ciekawym dofinansowaniem, z którego mogą skorzystać osoby prywatne, jest program ?Czyste Powietrze?. Jest to obecnie jeden z najbardziej korzystnych dofinansowań, który obejmuje pełen pakiet modernizacji systemu ogrzewania domu ? od wymiany pieców, okien, drzwi, ocieplenie budynku, po montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.

Z dofinansowania mogą korzystać właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Warunek, jaki musi spełniać wnioskodawca, to dochód roczny nieprzekraczający 100 000 zł. Wysokość dotacji na instalacje fotowoltaiczne może sięgać nawet 30 000 zł.

W kwestii dotacji warto zwrócić również uwagę na regionalne programy dofinansowania. Coraz częściej fotowoltaika jest dofinansowana ze środków gminnych lub wojewódzkich.


Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

Energia Plus

O pomoc finansową w instalacji fotowoltaiki mogą ubiegać się również przedsiębiorcy. Jednym z takich programów jest ?Energia Plus?, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania firm na środowisko. Program ma doprowadzić do minimalizacji zanieczyszczeń i pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza. Dofinansowania udziela się w formie pożyczki lub dotacji. Program oferuje pożyczkę na instalacje fotowoltaiczne w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwym częściowym umorzeniem. Obecnie nadal trwa możliwość składania wniosków do 17 grudnia 2021 roku lub do momentu wyczerpania środków. By wziąć udział w programie, należy przeprowadzić audyt energetyczny i złożyć odpowiedni wniosek dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gwarancja Biznesmax

Formą wsparcia dla przedsiębiorstw jest również ?Gwarancja Biznesmax? ? bezpłatna gwarancja spłaty kredytu, której udziela Fundusz Gwarancyjny dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Z oferty mogą korzystać firmy, które m.in. wdrożyły u siebie rozwiązania ekologiczne. Program przeznaczony jest dla tych, którzy nie są w stanie uregulować zobowiązań kredytowych z własnych środków. Kredytów z gwarancją udziela się do końca 2021 roku i będą objęte 5% stawką w skali roku liczoną od całkowitej kwoty wypłaconego kredytu. Maksymalna wartość gwarancji to 2 500 000 euro. Warunki obowiązują do 20 czerwca 2021 roku. Banki przyjmują wnioski kredytowe dla firm z dofinansowaniem na fotowoltaikę w trybie ciągłym.

POIiŚ

Firmy mogą również skorzystać z dofinansowania z POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), czyli programu ochrony środowiska. Jest to największy program finansowy z Funduszu Europejskiego w UE. Jego beneficjentami są m.in. małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Wnioski o dofinansowanie projektów OZE można składać od 31 marca do 28 maja bieżącego roku.

Wsparcie na wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych można otrzymać na budowę nowych instalacji lub przebudowę już istniejących instalacji elektrycznych, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego powyżej 2 MWe. Poziom dofinasowania może wynosić maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych, a łączna wartość wsparcia na jeden projekt nie może przekraczać 15 000 000 euro.

Podobnie jak prosumenci, firmy mogą skorzystać z dotacji regionalnych. W tym celu warto spojrzeć na strony internetowe wojewódzkich oddziałów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym z przykładów jest program ?50 kW na start?, który organizuje katowicki odział.

Dofinansowanie dla rolników

Agroenergia

Dla rolników przeznaczono specjalne programy pomocowe, m.in. ?Agroenergia?, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych przez działalność gospodarstw rolnych. Do tej pory program obejmował inwestycje w pompy ciepła, a także elektrownie wiatrowe i fotowoltaikę. Beneficjenci kwalifikowali się do programu, gdy inwestycje wykorzystywali do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych ? nie mniejszych niż 10 kW i nie większych niż 50 kW. Wymogiem udziału w programie było posiadanie gruntów rolnych o powierzchni 1-300 ha.

Planowany powrót przyjmowania wniosków ma się rozpocząć w czerwcu 2021 roku. Do tej pory zasady dotyczące kolejnej edycji mogą ulec zmianie. Warto śledzić informacje umieszczane na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ulga inwestycyjna

Rolnicy mogą skorzystać także z ulg inwestycyjnych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Ulgę odlicza się z podatku rolnego według ustawy o podatku rolnym. Skorzystać mogą z niej rolnicy ryczałtowi, jak i rozliczający się z podatku VAT. Ulgę przyznaje się po zakończeniu inwestycji, a od podatku rolnego odlicza się 25% poniesionych i udokumentowanych kosztów.


Dofinansowanie do fotowoltaiki a trwałość instalacji

Dostępność wielu źródeł finansowania zachęca do inwestowania we własne elektrownie słoneczne. Jednak oprócz programów pomocowych zachęcających do podjęcia przyjaznej środowisku inwestycji, warto zwrócić uwagę również na jakość wybieranych produktów.

Musimy pamiętać, że długoletnia praca instalacji fotowoltaicznej zależy od materiałów, z jakich wykonano fotowoltaikę. Sprawdzone marki oferują długoletnią gwarancję producenta. To niezwykle istotne, by przed podjęciem decyzji zakupowej, wybrać odpowiedni produkt, ale także firmę monterską.

W Solar Energia stawiamy na renomowane, światowe marki i komponenty najwyższej jakości. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym klientom długoletni komfort użytkowania, a także niezależność energetyczną i oszczędność finansową.

Mój Prąd 2021. Kiedy ruszy nabór do programu?

solar energia, fotowoltaika

Choć Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadal nie podało dokładnych założeń programu Mój Prąd 2021, prosumenci mogą spać spokojnie. MKiŚ podaje, że tegoroczna edycja programu dotacji na pewno zostanie ogłoszona. Co wiemy już teraz?

Poprzednie dwie edycje programu Mój Prąd, będącego gwarancją dopłat do mikroinstalacji dla gospodarstw domowych, osiągnęły niewątpliwy sukces. Dzięki drugiej odsłonie programu (która zakończyła się przedwcześnie, bo 6 grudnia 2020 roku) i budżetowi w wysokości 1,1 mld zł, wsparcie otrzyma aż 220 tys. prosumentów!

4 GW mocy w polskiej fotowoltaice!

Rok 2020 zakończyliśmy z wynikiem 4 GW w odniesieniu do łącznej zainstalowanej mocy. Jak podaje portal globenergia.pl, w poniedziałek 22 lutego 2021 roku między godziną 11 i 12 krajowe elektrownie fotowoltaiczne wprowadziły do sieci 1935,7 MWh.

Według Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska oraz pełnomocnika rządu ds. OZE, cel wpisany do strategii energetycznej Polityka energetyczna Polski do 2040 r., osiągniemy dużo szybciej. Założeniem było osiągnięcie 5-7 GW łącznej mocy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce w 2030 roku. Przypomnijmy również ? Instytut Energii Odnawialnej przewidywał, że pod koniec 2021 roku łączna moc instalacji fotowoltaicznych przekroczy 4,2 GW. Jak podaje wiceminister Zyska, już teraz wynosi 4 GW!

Mój Prąd 2021

Niewątpliwie rządowy program dotacji Mój Prąd był jednym z powodów tak prężnego rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Program umożliwiał uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmowało do 50 proc. kosztów instalacji i nie mogło przekraczać 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowane instalacje mogły mieć moc w przedziale od 2 do 10 kW.

Aktualnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z resortem klimatu pracują nad trzecią odsłoną programu. Jak podaje portal gramwzielone.pl, w kolejnej edycji dofinansowanie będzie można uzyskać nie tylko na samą instalację fotowoltaiczną, jak dotychczas, ale równie na urządzenia zwiększające autokonsumpcję energii produkowanej z PV.

Jak poinformował podczas XII Ogólnopolskiego Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+ Ireneusz Zyska, stale trwają prace nad kontynuacją programu. Opóźnienia wynikają z chęci zbudowania jak największego budżetu w sposób transparentny. Jeśli budżet finansowania Mój Prąd 3.0 zostanie przygotowany w ciągu 2-3 miesięcy, do połowy bieżącego roku powstanie możliwość ogłoszenia naboru.

Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na więcej szczegółów. Liczymy, że kolejna edycja programu odniesie jeszcze większy sukces i pomoże w niesieniu fotowoltaicznej myśli dalej w świat!