Jak Magazynować energię z fotowoltaiki? Systemy magazynowania energii

Magazynowanie energii z fotowoltaiki (fot. iStock)

Magazynowanie energii z fotowoltaiki jest jednym z najgorętszych tematów w świecie PV w ostatnich miesiącach. Jak magazynowana jest energia w przypadku instalacji hybrydowej on-grid oraz off-grid? Który system magazynowania przynosi największe korzyści? Dowiedz się wszystkiego, co najważniejsze, o magazynowaniu energii z fotowoltaiki!


Zadanie fotowoltaiki jest proste ? produkować energię elektryczną ze słońca. Co oczywiste, jest to utrudnione zimą ze względu na znacznie krótsze dni, zaśnieżenie modułów czy ekstremalne warunki pogodowe. Zupełnie inaczej jest latem. Jest to okres powstawania nadwyżek produkowanej energii, dzięki którym jesteśmy w stanie zasilić nasze domy bądź firmy, jednocześnie ładując przy tym zainstalowany magazyn energii . Sprawdź, jak odbywa się ten proces w przypadku instalacji hybrydowej on-grid oraz off-grid. Poznaj korzyści każdego z systemów z punktu widzenia prosumenta.


Magazynowanie energii z fotowoltaiki

Temat magazynowania energii elektrycznej z fotowoltaiki cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem. Nie ma w tym nic dziwnego. W końcu wciąż rośnie liczba przyłączonych instalacji fotowoltaicznych, a wraz z nią potrzeba magazynowania nadwyżki prądu. Sposób magazynowania energii z fotowoltaiki zależny jest od rodzaju posiadanej instalacji fotowoltaicznej. Te dzielą się na systemy on-grid oraz off-grid.

Instalacje on-grid są zintegrowane z siecią elektroenergetyczną, do której przesyłana jest nadwyżka wyprodukowanej energii. Prosumenci posiadający ten typ instalacji mogą odebrać energię na własny użytek, jeśli zajdzie taka potrzeba (np. w nocy lub podczas gorszych warunków pogodowych, przez które instalacja nie jest w stanie wyprodukować potrzebnej ilości energii). Z kolei instalacje off-grid są systemami niepodłączonymi do sieci elektroenergetycznej. W ich przypadku nadwyżka energii kierowana jest do systemu magazynowania energii, który ją gromadzi i umożliwia jej wykorzystanie w późniejszym czasie. Omówmy te dwa sposoby magazynowania energii, skupiając się na ich głównych zaletach oraz wadach.


Magazynowanie energii z instalacji hybrydowej on-grid

Osoby, które posiadają fotowoltaikę w systemie on-grid, wykorzystują wyprodukowaną energię na bieżąco. Ewentualne nadwyżki energii wysyłają do zainstalowanego magazynu energii, a w następnej kolejności do zakładu energetycznego. Systemy on-grid są zdecydowanie najpopularniejszym rodzajem instalacji fotowoltaicznej. Trendy z czasem się zmieniają, jednak w tym konkretnym przypadku zmiana zachodzi jedynie w zakresie wykorzystanych urządzeń w montowanej instalacji fotowoltaicznej. Mowa o falownikach hybrydowych i ładowarkach różnego rodzaju.

Korzyści z tego typu rozwiązań są bardzo duże. Wśród nich warto wymienić możliwość zarządzania produkowaną energią według własnych potrzeb, a także możliwość uzyskania zasilania awaryjnego w obiekcie w przypadku braku zasilania z sieci. Ponadto takie rozwiązanie znacząco minimalizuje opłaty za energię oraz maksymalizuje autokonsumpcję wyprodukowanej energii. Są to jedynie niektóre z korzyści, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Transformacja energetyczna, w której bierzemy aktualnie udział, wymaga urządzeń tego typu, ponieważ znacząco odciążają przeciążone linie energetyczne operatorów sieci dystrybucyjnych.


Magazynowanie energii z instalacji off-grid

Magazynowanie energii z fotowoltaiki w systemie off-grid jest niezwykle korzystną opcją z wielu powodów. Patrząc na zalety w szerszej perspektywie ? własny magazyn energii odciąża sieci zakładów energetycznych. Te ? z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką ? narażone są coraz częściej na przeciążenia. To rodzi konieczność stawiania nowych linii energetycznych.

Z perspektywy właściciela instalacji off-grid własny magazyn energii to stuprocentowa niezależność energetyczna. Nadwyżki energii przechowywane we własnym zakresie można wykorzystać zgodnie z aktualną potrzebą. Takie rozwiązanie chroni również od rosnących cen prądu. Ponadto znacząco zwiększa opłacalność fotowoltaiki ? przyczynia się do maksymalnego wykorzystania wyprodukowanej przez instalacją energii. Samodzielne magazynowanie energii to także gwarancja bezpieczeństwa dzięki ochronie przed niezapowiedzianymi przerwami w dostawie prądu spowodowanymi awarią zakładu energetycznego.

Instalacja off-grid to korzystna opcja dla osób zamieszkujących tereny, w których infrastruktura energetyczna nie jest dobrze rozwinięta. Przykładowo ? wysoko w górach podłączenie posesji do sieci jest utrudnione. Choć to rozwiązanie oferuje szereg zalet, należy pamiętać, że stuprocentowa niezależność wiąże się też z ryzykiem niewyprodukowania energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych gospodarstwa. Niezwykle istotne jest więc prawidłowe oszacowanie pożądanej mocy fotowoltaiki z pomocą specjalistów.


Jak działa magazyn energii off-grid?

Magazyn energii elektrycznej podłączony do instalacji fotowoltaicznej gromadzi nadwyżkę energii, której prosument nie zużył na bieżące potrzeby gospodarstwa domowego. Taka nadwyżka nie jest kierowana do sieci energetycznej ? zostaje w systemie magazynowania energii do momentu, gdy ten będzie pełny. Zgromadzona w magazynie energia elektryczna zużywana jest do zasilania budynku, gdy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje prądu. Dzieje się tak np. w nocy lub przy trudnych warunkach pogodowych. Magazyny energii, zwane także ?wyspami?, stają się nieodłącznym elementem instalacji off-grid. Pełnią jednocześnie funkcję UPS, jak również przetwornicy, zapewniając niezależność energetyczną od dystrybutora.


Koszty magazynu energii

Te nowoczesne urządzenia są z pewnością wygodnym i zapewniającym niezależność energetyczną rozwiązaniem, ale ich cena nie należy do najniższych. Aktualnie ceny zakupu magazynu energii o mocy pojemnościowej 5 kWh rozpoczynają się od około 14 tys. złotych netto. W przypadku 10 kWH jest to ok. 23 tys. złotych netto, z kolei te o pojemności 15 kWh to koszt około 32 tys. złotych netto. Do tych cen należy oczywiście doliczyć koszt montażu.

Wysokie ceny magazynów energii do systemów off-grid są jednym z czynników, przez które ten typ instalacji nadal stosunkowo rzadko wykorzystuje się w przypadku całorocznych domów mieszkalnych. Wynika to z faktu, że moc zainstalowanego magazynu musi być na tyle duża, by zapewnić wystarczającą ilość energię w skali całego roku. Często dochodzi do sytuacji, w której poza fotowoltaiką w obiektach tego typu istnieją również inne źródła energii wspomagające jej produkcję w miesiącach zimowych.


Mój Prąd 4.0 ? dofinansowanie do magazynów energii

Zwiększenie liczby magazynów energii stało się niezbędne do zachowanie niezależności i stabilności systemu energetycznego w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii. Aktualne sieci energetyczne w Polsce nie są w stanie udźwignąć ogromu energii płynącego z mikroinstalacji. W związku z tym powstają inicjatywy takie jak m.in. rządowy program Mój Prąd 4.0. Program dedykowany dla prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu upustów na system net billing.

Program ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji PV lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie. Kolejnym celem jest zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie całego kraju. Dowiedz się więcej o możliwości dofinansowania i zakupu magazynu energii dla Twojej instalacji fotowoltaicznej na oficjalnej stronie programu Mój Prąd.