Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 r. Dla prosumenta, rolnika, firmy

solar energia, fotowoltaika

Korzyści z użytkowania fotowoltaiki jest wiele: ekologia, niezależność finansowa i energetyczna oraz… liczne dotacje i dofinansowania, dzięki którym zmniejszamy faktyczny koszt instalacji! Kto może liczyć na dofinansowanie do fotowoltaiki?


Dofinansowanie do fotowoltaiki zachęca do inwestycji w OZE. Mogą na nie liczyć prosumenci wytwarzający energię na własne potrzeby, rolnicy i firmy. Na niektóre programy może zgłaszać wnioski już teraz, na część z nich musimy jeszcze poczekać, ponieważ zostaną wznowione w połowie 2021 roku.

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych

Mój Prąd 3.0

Jednym z popularniejszych programów skierowanych do mieszkańców Polski jest ?Mój Prąd?. Dotacje skierowane są do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby w przedziale 2-10 kW. Kandydaci do programu muszą posiadać zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację. Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, a także dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii. Kwoty dofinansowania sięgają do 5 000 zł i nie mogą przekraczać połowy kosztów instalacji fotowoltaiki.

Rozpoczęcie naboru do ?Mój Prąd 3.0?, będącego trzecią już odsłoną tego rządowego programu, zostało zapowiedziane na 1 lipca br. przez wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawła Mirowskiego. Do programu mogą zgłaszać się zarówno ci, którzy planują w najbliższym czasie zainstalować panele fotowoltaiczne, jak również prosumenci, którzy zakończyli montaż instalacji fotowoltaicznej po 31 stycznia 2020 roku.

Ulga termomodernizacyjna

Właściciele/współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga umożliwia odliczenie od podatku podstawowego wydatków poniesionych na realizację np. fotowoltaiki z montażem. Jak podaje www.podatki.gov.pl, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Czyste Powietrze

Kolejnym ciekawym dofinansowaniem, z którego mogą skorzystać osoby prywatne, jest program ?Czyste Powietrze?. Jest to obecnie jeden z najbardziej korzystnych dofinansowań, który obejmuje pełen pakiet modernizacji systemu ogrzewania domu ? od wymiany pieców, okien, drzwi, ocieplenie budynku, po montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.

Z dofinansowania mogą korzystać właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Warunek, jaki musi spełniać wnioskodawca, to dochód roczny nieprzekraczający 100 000 zł. Wysokość dotacji na instalacje fotowoltaiczne może sięgać nawet 30 000 zł.

W kwestii dotacji warto zwrócić również uwagę na regionalne programy dofinansowania. Coraz częściej fotowoltaika jest dofinansowana ze środków gminnych lub wojewódzkich.


Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

Energia Plus

O pomoc finansową w instalacji fotowoltaiki mogą ubiegać się również przedsiębiorcy. Jednym z takich programów jest ?Energia Plus?, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania firm na środowisko. Program ma doprowadzić do minimalizacji zanieczyszczeń i pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza. Dofinansowania udziela się w formie pożyczki lub dotacji. Program oferuje pożyczkę na instalacje fotowoltaiczne w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwym częściowym umorzeniem. Obecnie nadal trwa możliwość składania wniosków do 17 grudnia 2021 roku lub do momentu wyczerpania środków. By wziąć udział w programie, należy przeprowadzić audyt energetyczny i złożyć odpowiedni wniosek dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gwarancja Biznesmax

Formą wsparcia dla przedsiębiorstw jest również ?Gwarancja Biznesmax? ? bezpłatna gwarancja spłaty kredytu, której udziela Fundusz Gwarancyjny dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Z oferty mogą korzystać firmy, które m.in. wdrożyły u siebie rozwiązania ekologiczne. Program przeznaczony jest dla tych, którzy nie są w stanie uregulować zobowiązań kredytowych z własnych środków. Kredytów z gwarancją udziela się do końca 2021 roku i będą objęte 5% stawką w skali roku liczoną od całkowitej kwoty wypłaconego kredytu. Maksymalna wartość gwarancji to 2 500 000 euro. Warunki obowiązują do 20 czerwca 2021 roku. Banki przyjmują wnioski kredytowe dla firm z dofinansowaniem na fotowoltaikę w trybie ciągłym.

POIiŚ

Firmy mogą również skorzystać z dofinansowania z POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), czyli programu ochrony środowiska. Jest to największy program finansowy z Funduszu Europejskiego w UE. Jego beneficjentami są m.in. małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Wnioski o dofinansowanie projektów OZE można składać od 31 marca do 28 maja bieżącego roku.

Wsparcie na wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych można otrzymać na budowę nowych instalacji lub przebudowę już istniejących instalacji elektrycznych, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego powyżej 2 MWe. Poziom dofinasowania może wynosić maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych, a łączna wartość wsparcia na jeden projekt nie może przekraczać 15 000 000 euro.

Podobnie jak prosumenci, firmy mogą skorzystać z dotacji regionalnych. W tym celu warto spojrzeć na strony internetowe wojewódzkich oddziałów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym z przykładów jest program ?50 kW na start?, który organizuje katowicki odział.

Dofinansowanie dla rolników

Agroenergia

Dla rolników przeznaczono specjalne programy pomocowe, m.in. ?Agroenergia?, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych przez działalność gospodarstw rolnych. Do tej pory program obejmował inwestycje w pompy ciepła, a także elektrownie wiatrowe i fotowoltaikę. Beneficjenci kwalifikowali się do programu, gdy inwestycje wykorzystywali do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych ? nie mniejszych niż 10 kW i nie większych niż 50 kW. Wymogiem udziału w programie było posiadanie gruntów rolnych o powierzchni 1-300 ha.

Planowany powrót przyjmowania wniosków ma się rozpocząć w czerwcu 2021 roku. Do tej pory zasady dotyczące kolejnej edycji mogą ulec zmianie. Warto śledzić informacje umieszczane na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ulga inwestycyjna

Rolnicy mogą skorzystać także z ulg inwestycyjnych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Ulgę odlicza się z podatku rolnego według ustawy o podatku rolnym. Skorzystać mogą z niej rolnicy ryczałtowi, jak i rozliczający się z podatku VAT. Ulgę przyznaje się po zakończeniu inwestycji, a od podatku rolnego odlicza się 25% poniesionych i udokumentowanych kosztów.


Dofinansowanie do fotowoltaiki a trwałość instalacji

Dostępność wielu źródeł finansowania zachęca do inwestowania we własne elektrownie słoneczne. Jednak oprócz programów pomocowych zachęcających do podjęcia przyjaznej środowisku inwestycji, warto zwrócić uwagę również na jakość wybieranych produktów.

Musimy pamiętać, że długoletnia praca instalacji fotowoltaicznej zależy od materiałów, z jakich wykonano fotowoltaikę. Sprawdzone marki oferują długoletnią gwarancję producenta. To niezwykle istotne, by przed podjęciem decyzji zakupowej, wybrać odpowiedni produkt, ale także firmę monterską.

W Solar Energia stawiamy na renomowane, światowe marki i komponenty najwyższej jakości. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym klientom długoletni komfort użytkowania, a także niezależność energetyczną i oszczędność finansową.