Audio Elektro

Współpracę z firmą Solar-Energia, której przedstawicielem jest Pani Paulina Silska, oceniamy na najwyższym poziomie.
Od Pani Pauliny otrzymujemy zawsze rzetelną i szybką informację. Jakiekolwiek problemy, wynikłe np. z konieczności reklamacji (np.uszkodzonego panela), rozwiązywane są niezwłocznie. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca przebiegać będzie równie dobrze.